m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
render van de gevel nieuwbouw
render van de gevel nieuwbouw
bouwfoto augustus 2020
render van het interieur verdieping
render van de gevel nieuwbouw
renderbeeld fragment voorgevel uitbouw
render van het interieur begane grond
render van de gevel nieuwbouw
render van de gevel nieuwbouw
render van de gevel nieuwbouw
render van de gevel nieuwbouw
render van de gevel nieuwbouw
render van de gevel nieuwbouw
plettegronden en gevelbeeld

Kindercluster Voorn, Utrecht – uitbreiding basisschool

Kindercluster Voorn is een multifunctioneel gebouw dat huisvesting biedt aan onder meer twee basisscholen, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en diverse sportverenigingen. Het bestaande gebouw dateert van 2000 en studio BEUVING tekende in 2020 voor een grootschalige verbouwing en een nieuwe aanbouw. Met de uitbreiding, die resulteert in tien extra klaslokalen en twee speellokalen, krijgen de scholen elk een eigen herkenbare entree.

Schoolvoorbeeld voor houtbouw

De nieuwe uitbreiding is de eerste houten school van Utrecht. Houtbouw is duurzamer dan bouwen met (andere) traditionele grondstoffen en biedt zeker voor scholen ook andere pluspunten, zoals een prettige uitstraling.

Hout is niet het enige gebruikte materiaal, maar met 85 procent komt de school van hout dicht in de buurt. Er zijn nu eenmaal vereisten waarin hout niet kan voorzien. De ramen van liefst vijf meter hoog, de kunststof dakbedekking en de bedrading voor de verlichting zijn niet van hout. Ook wordt er beton verwerkt in de vloeren en fundering. Alle materialen zijn afgestemd op hergebruik.

Zo ontstaat in Utrecht een moderne en duurzame school, waarin kinderen, meesters en juffen zich snel thuis voelen. Een echte houten school, want het materiaal blijft zoveel mogelijk in het zicht. Het resultaat is warm, functioneel en uitnodigend, passend bij de rol van de school in de omgeving.

Architect Berry Beuving: ‘Met deze houten school willen we een voorbeeldproject realiseren en laten zien wat de voordelen van houtbouw zijn. Hier zijn we heel ambitieus in. We geloven in het ontwerpen en bouwen in hout. We hebben er veel vertrouwen in dat dit project houtbouw nog meer op de kaart zet.’

sociale structuur

Het gebouw is ontworpen voor de kinderen. Overzichtelijke plattegronden met een duidelijke sociale structuur is hier een belangrijk onderdeel van. Kinderen beginnen hun schooltijd in de nieuwbouw, en ‘reizen’ vervolgens door de school, steeds in clusters van drie groepen per leerjaar. Stap voor stap groeien ze toe naar het apart gelegen eigen domein van groep 8, waar ze hun basisschooltijd samen afsluiten.’ Groepen uit dezelfde leergang blijven tijdens de gehele schoolperiode bij elkaar, terwijl ze in de centrale ruimtes ook de leerlingen uit de andere leergangen ontmoeten.’

De sociale structuur is eveneens terug te lezen in het krachtige gevelontwerp van de uitbreiding. In het ontwerp hiervan is de nadruk gelegd op de klaslokalen. De enorme ramen van de klaslokalen zijn de enige ramen die nadrukkelijk zichtbaar zijn. Met slimme spuiventilatie worden de grote ramen niet onderverdeeld en blijft de volledige opening van glas. Hiermee krijgen de lokalen veel extra daglicht binnen

details:

Project: Kindercluster Voorn / Utrecht
Opdrachtgever: gemeente Utrecht, KSU de Achtbaan, PCOU de Boomgaard
Jaar: 2020
Ontwerpteam: Berry Beuving, Hein de Werd, Geert van Hoof (Sineth), Charlotte Louter

meer projecten: